Pintures en alumini

Pintures en alumini

  • Especialistas pinturas aluminio_01
  • Especialistas pinturas aluminio_02
  • Especialistas pinturas aluminio_03
  • Especialistas pinturas aluminio_04
  • Especialistas pinturas aluminio_05
  • Especialistas pinturas aluminio_06
  • Especialistas pinturas aluminio_07

Som especialistes en pintures sobre alumini.

Disposem a les nostres instal·lacions diferents Cubes d'Acer Inoxidable de 316 litres amb les següents funcions:

- Cubes de desgreixatge de l'alumini amb producte alcalí exempt de bor,
- Cubes amb àcid o mordentatge,
- Cubes amb aigua de xarxa,
- Cubes amb aigua desmineralitzada per garantir l'absència de sals i alcalins, amb una conductivitat mai superior a 30m² al escorregut,
- Cubes per al segellat o protecció contra la corrosió a base de polímer, amb un producte exempt de crom de fosfats, capaç de produir una capa de conversió gairebé incolora sobre l'alumini i els aliatges de zinc, de presentacions equivalents a les de cromatitzat, assegurant una perfecta adherència de la pintura.  Aquest producte està homologat per Qualicoat, amb el número de llicència Nº A-010.

El tractament es fa per immersió en gabions i amb un llarg de màxim 3,25m de longitud, 1,50m d'alt i 0,60m d'ample. Amb aquest procés podem garantir que la nostra aplicació supera de manera satisfactòria els assaigs de corrosió accelerada en cambra de boira salina acètica.
Després del procediment de les bótes, vam realitzar el recobriment en pols d'arquitectura a 200 graus en els forns, amb un micratge mínim de 60 micres.
Els nostres banys són analitzats diàriament i revisats setmanalment per personal homologat en el control de qualitat del tractament de l'alumini.

Pàgina 3 de 5