Procés de neteja en alumini

Procés de neteja en alumini

  • Proceso limpieza aluminio materiales ferricos_02
  • Proceso limpieza aluminio_02
  • Proceso limpieza aluminio_03

Els nostres proveïdors ens subministren productes especials per al tractament de l'alumini abans de la pintura.

Tot Kilain  realitzem una etapa de passivació mitjançant un producte de conversió no cròmica IRIDITE NR2-1, homologat per QUALICOAT amb el número de llicència Nº A-31. En el procés de tractament s'assegura un atac dual TIPUS AA (atac alcalí i atac àcid) assegurant una taxa d'atac total superior a 2 gr/m², amb un atac superior a 0,5gr/m² a cada pas, de manera que es compleix amb la norma Qualimarine o SEASIDE.

A més de la distribució d'aquests productes, els tècnics químics fan un seguiment setmanal a les nostres instal·lacions, per a la confirmació de la correcta utilització d'aquests, i així el compliment dels requisits de l'homologació QUALICOAT i SEASIDE.

Aquests controls sobre el material processat a la nostra planta, amb un espessos mínim de pintura de 45 micres, passen de manera satisfactòria els assaigs de corrosió accelerada en cambra de boira salina acètica (1000 h) exigits per QUALICOAT i de la mateixa manera amb els assajos mecànics realitzats sobre el mateix material.

Pàgina 4 de 5