Procés de neteja en materials fèrrics

Procés de neteja en materials fèrrics

  • Proceso limpieza aluminio materiales ferricos_01
  • Proceso limpieza aluminio materiales ferricos_02
  • Proceso limpieza aluminio materiales ferricos_03

Els nostres proveïdors ens subministren productes especials per al tractament de la protecció de superfícies fèrriques i la preparació per a pintura d'aliatges de zinc i alumini. Aquesta protecció del material consta de tres etapes amb els següents passos:

- Desgreixatge i fosfatació (Keykote IM-7),
- Rentades corresponents,
- Passivat final (Iridite OPC) del material.


A més de la distribució d'aquests productes, els tècnics químics fan un seguiment setmanal a les nostres instal·lacions, supervisant així la correcta utilització d'aquests, per complir satisfactòriament amb els requisits de l'homologació.

Aquests controls sobre el material processat a la nostra planta, amb un recobriment posterior d'imprimació i pintura polièster d'un gruix mínim de 100 micres, passen de manera òptima els assaigs de corrosió accelerada en cambra de Boira Salina Neutra (1000 h) i, de mateixa manera, els assajos mecànics realitzats sobre el mateix material.

Pàgina 5 de 5Següent